Mat2013

food-576547_1280Välkommen till mat2013.se! Vi är en sammanslutning av likasinnade som brinner för småskalig, närodlad och ekologisk producerad mat. VI har också en stark förkärlek för det svenska mathantverket och matkulturen. Vi vet att många delar vårt intresse för detta, men det finns tyvärr en hel del oklarheter på området: Är verkligen närproducerad och ekologisk mat samma sak och vad kännetecknar egentligen den svenska huskostmaten? Här hjälper vi dig att reda ut detta och ger dig råd och tips på vägen.

Inte en sajt för hälsomat

Vår sajt är ingen sajt för hälsomat. Den som letar efter något sådant får leta vidare. Det är snarare så att det hälsosamma med den mat vi här förespråkar ingår i en holistisk grundsyn där både hälsa, miljövänligt och omtanke om både människor och djur lyfts fram. Vi vill visa på att bra framställd svensk mat ofta är ett bättre alternativ än den ”åksjuke”-mat som har transporterats tusentals mil från ett annat land. Och vi vill att fler ska få upp ögonen för hur bra mat vi faktisk kan producera lokalt och vilka ökade möjligheter det ger för oss matkonsumenter att ställa krav på producenter och odlare.

Ett stigande intresse för lokalproducerad svensk mat

Industrialiseringen höll ett tag på att slå ut vår närproducerade mat. Volymerna ökade och priserna pressades på importerad mat. Men vi betalade ett högt pris i form av vi ofta inte hade en aning om vem som producerade maten, hur den framställdes och vilka bekämpningsmedel som användes och så vidare. Dessutom hade (och har fortfarande) de långväga transporterna en negativ inverkan på vår miljö. Men i våra dagar upplever vi åter en ökad efterfrågan på lokalt mathantverk, som ofta är ekologiskt odlat. Det finns något speciellt med att äta nyskördade äpplen och att kunna se den lokale odlaren i ögonen. Att ha en relation till de som producerar våra livsmedel och att med säkerhet veta hur och när det är producerat. Därför tror vi på småskalig och lokalt producerad mat.

Välkommen in!