Att driva en restaurang & ha koll på ekonomin

Posted on Posted in Nyheter

entrepreneur-696956_1280Det krävs en hel del av den som vill driva en restaurang. Du ska kunna laga god och varierad mat, städa, blanda drinkar, fixa kaffe, inreda restaurangen snyggt, köpa in restaurangmaskiner, vara social både i restaurangen och på nätet. Allt detta är mycket viktigt, men allra viktigast är att ordning på ekonomin och alla nyckeltal, bokslut och ekonomiska termer. Här följer de viktigaste nyckeltalen som man bör ha koll på:

  • Löneprocent. Nyckeltalet som anger hur stor del av omsättningen som går åt till personalkostnader.
  • Snittpris per gäst/snittpris per nota –Nyckeltalets snittpris per gäst anger hur mycket som gästen spenderar i genomsnitt.
  • Nyckeltalet snittpris per nota bestämmer hur mycket snittköpet per nota är.
  • Omsättning per anställd. Detta nyckeltal anger omsättningen per medelantalet anställda.
  • RevPASH Revenue Per Available Seat Hour. Anger disponibel intäkt per stolstimme.

Läs även vad Hogia skrivit om viktiga nyckeltal.

apple-589643_1280Om du som restaurangägare inte anser dig vara kapabel till att sköta restaurangens ekonomi eller vill lägga din tid på restaurangens kärnverksamhet så kan du ta in extern hjälp i form av en redovisningskonsult eller revisor. Det kostar förstås en del, men ett proffs på bokföring och ekonomi löser snabbt arbetet och ger dig tid till annat. Samtidigt så kan du då tryggt lita på att allt blir rätt. Det är inte helt lätt att själv upprätta korrekt bokslut samtidigt som man har ansvar för både restaurangen och personalen. Det är lätt att det blir fel i stressen och en felaktig bokföring riskerar att skapa mycket problem och, i värsta fall, rättsliga följder för dig som ägare till restaurangen. Vårt råd är därför att anlita ett proffs när du känner att den egna kunskapen eller tiden inte räcker till.

Högre andel löneprocent framöver

Som restaurangägare bör du vara medveten om att löneutgifterna kommer att öka framöver. Den socialdemokratiska regeringen återställer i två steg de arbetsgivaravgifterna för unga som sänktes av den borgerliga regeringen. Den 1 augusti 2015 höjs arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år till 25,42 % och den 1 juli 2016 är hela sänkningen borta då arbetsgivaravgifterna för personer födda 1992 och framöver går upp till ”normala” 31,42%. Som restaurangägare bör du kalkylera med de ökade utgifterna och undersöka vad de kommer att betyda för dina marginaler. Kanske är det rent av så illa att du tvingas dra ner på personal till följd av de ökade kostnaderna?