ekoloig

Ekologisk mat

Posted on Posted in Nyheter

Ekologisk mat kallas även för ekomat och är tillverkade av råvaror som är ekologiska, med det menas att de kommer från odlingar som är certifierade för vissa regler. I Sverige beviljas märkningen för ekologisk mat av Krav, en ekonomisk förening där stora aktörer inom livsmedelsindustrin finns med som exempelvis ICA, Coop, LRF och Arla. Ekologisk mat är på frammarsch och efterfrågas allt mer av landets konsumenter.

bio-42609_1280Fördelarna med ekologisk mat

Det finns många fördelar med att välja ekologisk mat, men man ska ha i åtanke att ekologisk mat inte är desamma som närproducerad mat och har således inte med transport- och fraktmetoder att göra. Med det sagt så får du ändå en räcka av fördelar när du väljer ekologisk mat:

  • Kemiska bekämpningsmedel läcker inte ut till grundvatten och sjöar.
  • Biologisk mångfald gynnas. Då fler ogräs får blomma på åkern så kommer fler insekter och därmed fler fåglar som äter insekterna.
  • Ekologiskt lantbruk värnar om jordens bördighet.
  • Ekologiskt lantbruk främjar ett kretsloppsanpassat och hållbart jordbruk som får möjlighet att utvecklas.
  • Konstgödsel används inte, vilket gynnar klimatet. Ekologiskt lantbruk förbrukar en mindre mängd energi.
  • Tillsatser som glutamat är förbjudet enligt Krav-märkningen.

Hur vet jag att maten jag köper är ekologiskt producerad?

I Sverige är det enklaste sättet att hålla utkik efter Krav-märkningen som är tydligt markerat på Krav-framställda produkter. De flesta större livsmedelskedjor är numera mycket noggranna med att märka ut vilka varor som är ekologiska och den informationen hittar du på hyllan där du finner övrig information om varan såsom pris, datummärkning, vikt med mera.

Välj gärna ekologiskt för ett mer hållbart och miljövänligare samhälle.