Närproducerad mat

Posted on Posted in Nyheter

Allt fler konsumenter väljer närproducerad mat. Lokalt producerad mat gynnar bygdens småföretagare samtidigt som du får riktigt fräscha varor och även gör ett bra klimatval. Men det är viktigt att kunna skilja på närproducerat och ekologiskt och hur definierar man egentligen närproducerad mat?

Närproducerat i ett historiskt perspektiv

salad-575436_1280Bagerier, slakterier, mejerier och bryggerier fanns förr spridda över hela landet. Transporterna var korta och nästan alla valde de lokalt producerade varorna, kanske inte så mycket på grund av deras kvalitet som på bristen på alternativ. Jordbruksproduktionen har dock förändrats starkt sedan 1960-talet och nu gäller globala transporter och mat och dryck från världens alla hörn är tillgängligt. Volymer och priser har pressats och småskalighet har ersatts av storskalighet. Men en omsvängning är på gång där allt fler tar avstånd från långväga livsmedelstransporter och okända produktionsförhållanden. Man vill helt enkelt veta varifrån maten kommer och hur och när den är producerad. Vad kan då kvalificeras som närproducerad mat?

Vad utmärker närproducerad mat?

Idag saknas ännu en officiell definition på närproducerad mat. Var och en definierar lite på sitt eget sätt, vilket är problematisktekologisk mateftersom vi då tenderar att tala om olika saker. De flesta är dock ense om att närproducerad mat ska komma från närområdet, exempelvis ett speciellt län. Att maten ska ha producerats inom en radie av 25 mil från din bostadsort kan vara ett gott riktimärke. Avsändaren måste också framgå klart och tydligt. Dock kan naturligtvis inköpta hjälpmedel som konstgödsel, djurfoder och bekämpningsmedel ha används. Lagring och transport av livsmedlet kan också ha skett på ett sätt som inte överensstämmer med de flestas definition av lokalt producerad mat. Därför är det viktigt att det klart och tydligt också framgår hur maten produceras, lagras och transporteras. Nöj dig inte med diffusa svar här, utan kräv raka besked av din lokale producent.

En snabbt växande mattrend

Då allt fler konsumenter säger nej till anonym och långväga transporterad mat så har lokala producenter fått ett uppsving under de senaste åren. Många av oss njuter av att känna doften av ett nyplockat äpple, att veta att deras kött har producerats på ett sätt som överensstämmer med etisk djurhållning och att kunna ha en personlig relation till odlaren eller uppfödaren. Det är hållbar livskvalitet för många av oss.

Så gynnas du av närproducerad mat

Det finns ett antal faktorer som gör det fördelaktigt för dig som konsument att välja närproducerat. Här sammanfattar vi dem:

  • Du vet vem som har odlat eller uppfött livsmedlet. Den kännedomen gör det enklare för dig som konsument att ställa krav på producenten ifråga om djurhållning, slopade bekämpningsmedel, transporter med mera.
  • Maten du äter nyproducerad. En lokal odlare får direkt ut sin mat på den lokala marknaden och maten du äter är därmed oftast betydligt färskare.
  • Avsaknaden av globala transporter bidrar till en bättre miljö. Långväga transporter är förödande för miljön. Väljer du lokalt producerat mat så är du med och förbättrar vår gemensamma miljö.